خانه خواندنیها فرهنگ و هنر

فرهنگ و هنر

برعکس عمل کن!

 ده روز، به جای اینکه احساسِ یک آدم ضعیف و غمگین را داشته باشی، احساسِ یک انسانِ با اقتدار و قوی را داشته باش و از تهِ دل اقتدار و شادی را حس کن. یعنی به خودم دروغ بگویم؟! چه فکر کنی ضعیف هستی و چه قوی،...

عشقی شاعر انقلاب مشروطه

تمام مملكت آن روز زیر و رو گردد كه قهر ملت با زور روبرو گردد به خائنین زمین، آسمان عدو گردد زمان كشتن افواج مرده شو گردد بسیط خاك زخون پلیدشان رنگین وزیر عدلیه ها برفراز دار روند رئیس نظمیه ها سوی آن دیار روند كفیل مالیه ها زنده در مزار...

وصیت نامه چارلی چاپلین به دخترش

جرالدین دخترم، از تو دورم، ولی یک لحظه تصویر تو از دیدگانم دور نمی شود. اما تو کجایی؟ در پاریس روی صحنه ی تئاتر پر شکوه شانزه لیزه… این را می دانم و چنان است که در این سکوت شبانگاهی، آهنگ قدمهایت را می شنوم. شنیده ام...

سخنان بزرگان

ماهاتماگاندی

آخرین پست ها