اعتراف عضو اتاق فکر کرونای رژیم به فوت ۶۰۰ نفر در روز

0
45

يكشنبه 29 فروردين 1400

قناعتی عضو اتاق فکر کرونای رژیم به فوت روزانه ۶۰۰نفر بر اثر ابتلا به کرونا روز ۲۸فروردین در تلویزیون شبکه سلامت رژیم اعتراف کرد و گفت: ببینید الآن روزی حدود ۳۰۰ و خرده‌ای که اگر غیر از پی سی آرهای مثبت را در نظر بگیریم و آنهایی که در آمار لحاظ نمی‌شود نه این‌که نخواهند لحاظ کنند لحاظ نمیشه، نزدیک ۶۰۰ نفر آدم دارد می‌میرد در روز.

قناعتی افزود: اینها پدر هستند مادر هستند اینها خانواده‌ها بعد هم بحران دارید. شما در جنگ روزی ۶۰ تا شهید می‌دادید هنوز بحرانهای جنگ را از لحاظ شهدا پس می‌دهیم. بحرانهای اجتماعی آن را تازه شهدای جنگ اکثراً مجرد بودند. اینها همه خانواده دارند. فردا بچه‌ها اینها بیکاری، مسایل اجتماعی ناشی از نبودن سرپرست، کلی بحران ایجاد خواهد کرد.

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here