حزب دمکرات در رابطه با “پیمان نوین” رضا پهلوی

0
25

منبع: سایت کردستان مدیا(کردی) »   تاریخ ارسال: 99/7/16

شورای سیاستگزاری حزب دمکرات در رابطه با “پیمان نوین” رضا پهلوی بیاننامه ای منتشر نمود 17:00 – 16 مهر 1399
شورای سیاستگزاری حزب دمکرات کوردستان ایران در رابطه با پیمان نوین رضا پهلوی بیاننامه ای منتشر نمود. در بخشی از این بیاننامه آمده است: پیمان نوین همانند اغلب برنامه ها و مواضع اپوزیسیون سراسری واقعیت های جامعه ایران را نادیده گرفته است .
متن بیاننامه بدین شرح است:
در ارتباط با پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی
روز ٧ مهر ١٣٩٩ شمسی مصادف با ٢٨ سپتامبر ٢٠٢٠، رضا پهلوی پیامی ویدیویی تحت نام پیمان نوین را منتشر نمود. نامبرده در سخنان خویش مختصرا، بعد از اشاره به این حقیقت که جمهوری اسلامی در ٤٢ سال گذشته غیر از دیکتاتوری، سرکوب، ترور، دزدی، فساد و فقر و … دستاوردی برای مردم ایران نداشته است. مردم را به اتحاد دعوت کرده و همچنین خواستار شده که مردم با برپایی اعتراضات و تحصن با هم برای درهم پیچیدن طومار جمهوری اسلامی و تاسیس سیستمی دمکراتیک در ایران تلاش نمایند.
چندین تلویزیون فارسی زبان نیز در حمایت از پیمان نوین بصورت همه جانبه برای آن تبلیغات صورت داده و در تلاش هستند تا پیمان نوین را بعنوان برنامه ای تازه و حتی همچون مانیفست ی برای آزادی ایران به افکار عمومی معرفی نمایند!
اما پیمان نوین نیز همچون اغلب برنامه و مواضع نیروهای اپوزیسیون سراسری واقعیت های جامعه ایران را نادیده گرفته است. علل اصلی شکست و عدم موفقیت اقدامات گذشته نیز همان قبول نکردن واقعیت های انکارناپذیر ایران بوده است: ایران کشوری چند ملیتی، چند زبانی و چند مذهبی است و انکار بیشترش، واقعیت را تغییر نخواهد داد.
برنامه ای سیاسی زمانی خواهد توانست که اغلب مردم را دور خود جمع نماید که برای ایرانی باشد که واقعیت های جامعه ایران را در نظر بگیرد، نه مصنوعی و ایدئولوژیک!
منظور آقای رضا پهلوی و همفکران وی از آزادی و دمکراسی و حقوق بشر برای ایرانی است که هویت و وجود بیش از نیمی از جمعیت را انکار می کند، فرزندان نیمی از جمعیت ایران را از ابتدایی ترین حقوق انسانی یعنی خواندن به زبان مادری و حقوق سیاسی و فرهنگی آنان محروم می کند و … غیره. ایرانی یک ملیتی و یک زبانی و یک فرهنگی تنها در خیال و ایدئولوژی رادیکال وجود دارد.
مخاطب پیمان نوین رضا پهلوی، مردم تهران و شیراز و مشهد و دیگر شهرهای فارس نشین ایران است نه ملیت های ستمدیده. لذا پیمان نوین بیشتر به آرزو و آمال شباهت دارد تا برنامه ای سیاسی واقعبینانه که به اساسی برای حل سیاسی مسئله ملیت های غیر فارس مبدل گردد.
رضا پهلوی در رابطه با مسئله ملیت های ایران بی طرف نیست و در اصل و اساس فکری خود بخشی از آن جریان فکری است که اعتراف به هویت ملیت های غیر فارس و قبول حقوق سیاسی آنان را متضاد با منافع و یکپارچگی خاک ایران می دانند.

نامبرده در ماه مارس ٢٠١٩ در مصاحبه ای صراحتا اعلام کرد که وی منطق خواندن به زبان مادری را درک نمی کند .
٤٢ سال است که ما بعنوان کورد روزانه دیکتاتوری و سرکوب و ترور و تبعیض جمهوری اسلامی را با رگ و پوست احساس می نماییم. ٤٢ سال است که ملت کورد در عمل به مقابله با ظلم و ستم بدون مرز رژیم برخاسته است. اما غایت هدف ما تنها نابودی جمهوری اسلامی نیست، هدف ما تامین حقوق و آزادی برای ملت کورد در ایرانی دمکراتیک و فدرال است.
در راستای فروپاشی جمهوری اسلامی مبارزه می نماییم و در آن راه نیز آماده جانفشانی هستیم، بخاطر آنکه این رژیم را مانعی بر راه تأمین حقوق و آزادی خویش می دانیم.
حزب دمکرات کوردستان ایران همواره اعلام داشته که دروازه دیالوگ برای رسیدن به درک مشترک و نزدیکی اپوزیسیون ایرانی باز است و اتحاد و تاسیس آلترناتیوی دمکراتیک و فراگیر، در گروی نابودی جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با نظامی دمکراتیک را ضرورت امروز ایران می داند. اما همزمان و منطقا، ما همکاری و حامی جریانی خواهیم بود که صراحتا و به دور از کلی گویی به ما بگوید که اگر در آینده بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی با همکاری و حمایت ما قدرت را در تهران به دست گرفت، چه چیزی برای ما تغییر خواهد کرد؟ حقوق و آزادی ما به رسمیت شناخته می شود و سرکوب و تبعیض و محرومیت کورد خاتمه می یابد؟ در ارتباط با ملیت های غیر فارس، حکومت پسا جمهوری اسلامی ماهیتا چه تفاوتی با رژیم کنونی خواهد داشت؟
حزب دمکرات کوردستان ایران

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here