توییت استیونسون درباره امید ایرانیان به پایان دادن مماشات از جانب غرب با رژیم

0
56

 توییتر

13 ژوئیه– 2020   1749       

این هفته 5 سال از زمان امضای توافق هسته ای ایران می گذرد ، یک توافق بسیار بد برای ما و دستیابی به موفقیت برای آخوندهای وحشی. نگاه ایرانیان اکنون به غرب دوخته شده تا به مماشات خود با این رژیم ظالم پایان دهند.

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here