درعراق بخاطر کشته شدن سلیمانی جشن و پایکوبی برپا شده

0
245

تلویزیون العربیه 3 ژانویه 2020

بخاطر کشته شدن سلیمانی جشن و پایکوبی برپا شده. آری خون شهدا و فداکاریهای مردم عراق هیچکدام به هدر نرفت
نوشتاری:
انگشتر سلیمانی پایان او را تایید میکند. هواپیماهای آمریکایی ستون او هنگامی که از دمشق وارد فرودگاه بغداد شده بود را مورد هدف قرار دادند. سه سال قبل وقتی پمپئو مدیر اطلاعات بود سلیمانی را بخاطر طرح و برنامه‌های خصمانه‌اش تهدید کرده بود. ترامپ بعد از مورد هدف قرار گرفتن یک هواپیمای آمریکایی حمله علیه رژیم ایران را لغو کرد و امروز بعد از حمله وفاداران رژیم ایران به سفارت آمریکا در عراق و با توجه به تظاهراتی که دخالتهای رژیم ایران را در عراق رد میکند به رأس هرم ضربه زد. دخالتهایی که سلیمانی شخصا آنها را هدایت میکرد.
صدای صحنه:‌ ساعت چهار و نیم صبح بخاطر کشته شدن سلیمانی جشن و پایکوبی برپا شده. این پاداش شهداست. آری خون شهدا و فداکاریهای مردم عراق هیچکدام به هدر نرفته است.
نوشتاری:
تظاهرکنندگان بعد از کشته شدن سلیمانی فرمانده سپاه قدس بازوی برون مرزی سپاه پاسداران جشن میگیرند.
دلایل این جشنها برای آنها دلایل خود را دارد.
و پیامی که یک تظاهرکننده در گذشته داده بود این دلایل را خلاصه میکند.
یک تظاهرکننده:‌ به قاسم سلیمانی
میدانم که مزدورانت در عراق بدنبال ما هستند تا ما را بکشند. ولی مرگ در اینجا چه دلپذیر است.
قاسم… عراق یک کشور عربی است .. عراق متعلق به عراقیان است… حضور تو در آن قابل قبول نیست

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here