عراق- دفتر مرجعیت شیعه، آیت الله علی سیستانی

0
234

سایت اخبارالخلیج- بغداد- 19 نوامبر 2019

منابع نزدیک به دفتر مرجعیت شیعه، آیت الله علی سیستانی گفتند وی از ملاقات با مقتدی صدر پس از بازگشتش از ایران عذرخواهی کرد. این منبع اشاره کرد که سیستانی دریافت که مقتدی صدر حامل پیامی از جانب رهبر ایران در ارتباط با تظاهرات عراق است و اینکه تهران در تلاش است با دلجویی از سیستانی وی را وادار کند از موضعگیریهای تیزش علیه طبقه سیاسی بکاهد.

همین منبع می افزاید سیستانی از پذیرش عبدالهادی الحکیم، معاون سابق پارلمان و فرستاده ویژه عادل عبدالمهدی نیز خودداری کرد. وی گفت دفتر مرجعیت شیعه به عبدالهادی حکیم گفته است که هیچگونه مذاکره ای با نماینده های حکومت کنونی در خانه سیستانی انجام نخواهد شد. جای چنین ملاقاتهایی خانه سعید حکیم است.

طبق گفته این منبع حکیم از طریق یکی از کارمندان دفتر سیستانی عریضه و خواهش عادل عبدالمهدی را مبنی بر عدم تحریک تظاهرکنندگان علیه حکومت وی و ماندن تظاهر کنندگان در میدان تحریر، به وی رسانده است. به نظر می رسد حکیم به نقل از عادل عبدالمهدی گفته است حکومت در آستانه جمع کردن تظاهرات بود، اما خطبه جمعه مرجعیت مجددا به آنها روحیه داد و همه را وادار به تظاهرات در حمایت از آنها در خیابانهای اطراف کرد.

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here