تظاهرات عراق – ترانه التوک توک

0
1016

تظاهرات عراق  ترانه توک توک    ۳ نوامبر۲۰۱۹

هی یالا هی یالا

بخدا ما مردان میهن پرست هستیم

نه، هرگز از مرگ نمیترسم

هی یالا هی یالا

در شدائد وسختیها مرا مصمم خواهی یافت

صاحب توک توک قهرمانانه ایستادگی کرده

ای بنازم اون ترمزش رو که درجا می ایسته و دور در جا میزنه

صاحب توک توک قهرمانانه ایستادگی کرده

ای بنازم اون ترمزش رو که درجا می ایسته و دور در جا میزنه

خیلی با غیرت وارد هر نقطه ای میشه

و با مرگ دست و پنجه نرم میکنه

هر کاری داشته باشی انجام میده اگه بار داری برات می بره

راننده توک توک قهرمانانه ایستادگی میکنه

هرکاری داشته باشی انجام میده اگه باری داری برات می بره

راننده توک توک قهرمانانه ایستادگی میکنه

هی یالا هی یالا

بخدا سوگند ما مردان میهن پرستیم

عراقیان به بهترین شکل ایستادگی کرده اند

حتی دانش آموزان ودانشجویان هم در کنارشان ایستاده اند

آستین بالا میزنه وقهرمانانه به میدان میاد

اونوقت است که جوانمردانه مقاومت میکنه

آخر عراقیان به همین جوانمردی شناخته میشوند

من از مرگ هراسی ندارم

هی یالا هی یالا

در شدائد وسختیها مرا مصمم خواهی یافت

هی یالا هی یالا

حتی اگر سالخورده باشم اما جوان وشاداب خواهم آمد

طوریکه شاعر نیز به زیباترین شکل مرا توصیف نماید

ای راننده توک توک ای هنرمند

ای که در مثل یک انبار مواد را حمل میکنی

تو جوانمردانه مقاومت میکنی

آخر عراقیان به همین جوانمردی شناخته میشوند

هیچکس نمیتونه به این زرهی من چپ نگاه کنه

هی یالا هی یالا

پای آنکس که به سرزمینم چپ نگاه کنه را خواهم شکست

راننده توک توک فقیرانه زندگی میکنه

اما وقتی که غیرتش بجوش بیاید از مرگ نمی هراسه

راننده توتوک فقیرانه زندگی میکنه

اما وقتی که غیرتش بجوش بیاید از مرگ نمی هراسه

اون یک آمبولانسه و هرگز خوفی بدل راه نمیده

آنچنان به چپ وراست قهرمانانه ویراژ میده

راننده توک توک با قهرمانی ایستادگی میکنه

هی یالا هی یالا

بخدا سوگند که ما فرزندان این میهن هستیم

هی یالا هی یالا

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here