شرکت فعال زنان در تظاهرات عراق

0
215

منبع: تلویزیون اسکای نیوز    ۳۰ اکتبر۲۰۱۹

شرکت فعال زنان در تظاهرات عراق

او یک خواهر و یک مادر و یک همسر است. همه این صفات در زن عراقی متبلور شده که به اینجا یعنی میدان تحریر آمده است تا علیرغم مسالمت آمیز بودن تظاهرات امداد گر جوانانی باشد که ارتباطی با او ندارند.

یک تظاهرکننده: ما از روز 25 اکتبر به اینجا آمده‌ایم. من فردا با کل تیمم در میدان تحریر خواهیم بود. همه اینها سربازان و قهرمانان هستند. من یک زنم و 62 نفر با من هستند که مجروحان را مداوا میکنیم. میخواهم بگویم که ما چیزی جز حقمان را نمیخواهیم . این کشور کرامت دارد و ما زندگی شرافتمندانه میخواهیم. اینها بهترین فرزندان عراق هستند.

یک تظاهرکننده: به ما شلیک میشد از کجا؟‌ کسانیکه از طرف ایران آمده اند. الآن یک جنگ رسمی بین رژیم ایران و مردم عراق در جریان است و هرگاه ما پرچم عراق را بلند میکنیم به ما شلیک میکنند.

گزارش: نقش زنان فقط امداد رسانی نیست بلکه آنها به جوانانی که در میدان تحریر فعالیت میکنند کمک میکنند. جوانان را تشویق مینمایند که به هر شکل ایستادگی کنند ولو اینکه فقط پرچم عراق را بدست گرفته و آنرا تکان بدهند.

یک تظاهرکننده: ما برای تظاهرات که می‌آییم فقط دو چیز همراهمان است. بطری آب و پرچم عراق. خدا گواه است که هیچ چیز دیگر همراه نداریم.

یک تظاهرکننده: این جوانانی را که میبینید نه درآمد و نه حقوقی دارند و نه در جایی استخدام میشوند.

گزارش:‌ این یک ایستادگی تاریخی زنان عراق است. آنها خواهان حقوق خود بعنوان یک شهروند هستند و  به ایستادگی مردانی کمک میکنند که به همراه آنها در تظاهرات هستند.

این زنان در صحنه‌های تظاهرات چکار میکنند؟ کاری که آنها میکنند اینست که وسایل و الزامات استقرار تظاهرکنندگان را در میدان تحریر و سایر میدانها تامین مینمایند.

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here