1 نظر

  1. فقیرترین و بی چیزترین رییس جمهورها در ایرانند نه غیرت دارند نه وجدان و نه حتا نامووووس

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here