قانون 15دقيقه چيست؟

0
918
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

اين قانون به قدرت تغييرات کوچک اشاره دارد!

ساموئل اسمايلز، مولف کتاب اخلاق و اعتماد به نفس، بر اين اعتقادست که تکرار کارهاي کوچک نه تنها شخصيت انسان را ميسازد بلکه شخصيت ملت ها را تعيين مي کند.

1- اگر روزي 15 دقيقه را صرف خودسازي کنيد در پايان يک سال، تغيير ايجاد شده در خويش را به خوبي احساس خواهيد کرد.

2- اگر روزي 15 دقيقه از کارهاي بي اهميت خويش بکاهيد، ظرف چند سال موفقيت نصيبتان خواهد شد.

3-اگر روزي 15دقيقه را به فراگيري زبان اختصاص دهيد از هفته اي يک بار کلاس زبان رفتن بهتر است.

4- اگر روزي 15دقيقه را به پياده روي سريع اختصاص دهيد از هفته اي چند بار به باشگاه ورزشي رفتن، نتيجه ي بهتري خواهيد گرفت.

5- اگر روزي 15 دقيقه مطالعه و سلول هاي خاکستري خويش را درگير کنيد؛ به پيشرفت هاي عظيم يادگيري دست خواهيد يافت.

زيبايي روش يا قانون 15 دقيقه در اين است که آنقدر کوتاهست که هيچ وقت به بهانه ي اين که وقت نداريد آن را به تاخير نمي اندازيد.

جالبتر اينکه، کشور ژاپن امروزه موفقيت خود را مديون اين قانون است

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here