سپیده قلیان پس از آزادی از زندان شوش

0
369

برگرفته از اينستاگرام  11ژانويه 2019

سپیده قلیان پس از آزادی از زندان شوش:شلاق را محکم‌تر از این هم می‌توانید بزنید آقا،ما شمارا محکم‌تر زده‌ایم
هر شلاقی که فرود می‌آید
دو صدا دارد
یک صدا را شلاق‌زن می‌شنود
صدای دیگر را شلاق شده
ما صدای دوم شلاق هستیم
کدام صدا قوی‌تر است؟!
نرون و جلادی که شلاق می زند صدای اول را می‌شنوند
صدای دوم را ما می‌شنویم
عرقش را شلاق‌زن پاک می‌کند
ما نیز عرق‌مان را پاک می‌کنیم
شلاق بعدی را که می‌زند می‌گوییم
محکم‌تر از این هم می‌توانید بزنید آقا،
ما شما را محکم‌تر زده‌ایم…
در فاصله‌ی دو شلاق یک سوال مطرح می‌شود
چه بکنیم که پیش از خشک شدن چاه‌های نفت
شما از اینجا بروید؟!
شلاق را محکم‌تر از این هم می‌توانید بزنید آقا،
ما شمارا محکم‌تر زده‌ایم

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here