اعدام؛ با شمار رکوردی از کشورها موافق خاتمه دادن به مجازات اعدام، به لغو جهانی مجازات اعدام نزدیکتر می شویم

0
611
منبع: عفو بین الملل تاریخ: 97/9/27

سایت عفو بین الملل، 17 دسامبر2018 –امروز شمار بیسابقه یی از کشورها از رای نهایی حمایت کردند و یک قطعنامه کلیدی مجمع عمومی سازمان ملل که برای توقف اعدامها فراخوانده به تصویب رسید با این دیدگاه که در نهایت این مجازات لغو گردد.

شیارا سن جورجیو(Chiara Sangiorgio) کارشناس مجازات اعدام در عفو بین الملل گزارش کرد که این رای بار دیگر علامت مهمی فرستاد که کشورها بیش از پیش خواهان برداشتن گامهایی برای خاتمه این مجازات بیرحمانه و ضدبشری و تحقیرامیز یکبار برای همیشه می باشند.

نتیجه تصویب این قطعنامه همچنین نشان دهنده انزوای فزاینده 35کشوری است که علیه این قطعنامه رای دادند. کشورهایی که کماکان مجازات اعدام را حفظ کرده اند بایستی بلافاصله یک توقف با مهلت قانونی بر اعدامها را اعلام کنند که اولین گام برای لغو کامل آن خواهد بود.

در دسامبر 2016 تنها 117کشور به توقف اعدام رای داده بودند در حالیکه در 2018 121کشور در جلسه کامل مجمع عمومی در نیویورک به قطعنامه هفتم حول توقف با مهلت قانونی مجازات اعدام رای مثبت دادند. در عینحال 35کشور رای مخالف و 32کشور رای منفی دادند.

این قطعنامه از طرف برزیل پیشنهاد شده بود…

برای اولین بار دومینیکا، لیبی، مالزی و پاکستان نظرشان را تغییر دادند و از این قطعنامه حمایت کردند و در عینحال آنتیگوا و باربودا و گوانا و سودان جنوبی از موضع مخالف به موضع ممتنع تغییر جهت دادند.

گینه اکواتوریال، گامبیا، موریتیوس، نیجر و رواندا یکبار دیگر از فراخوان برای توقف با مهلت قانونی اعدامها حمایت کردند در حالیکه در 2016 اینکار را نکردند.

پنج کشور به رای 2016بازگشتند که شامل ناعورو و بحرین و زیمباوه از ممتنع به مخالف تغییر جهت دادند.

وقتی در 1945سازمان ملل تاسیس شد تنها هشت کشور از 51کشور عضو به لغو اعدام رای داده بودند.

امروز 103کشور از 193کشور عضو به لغو اعدام بعنوان مجازات برای هر نوع جنایتی رای داده اند و 139کشور آن را در قانون یا در عمل لغو کرده اند…

عفو بین الملل با مجازات اعدام در تمامی موارد بلااستثنا مخالف است

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here