لوموند دیپلماتیک :‌مردم ایران تا سال ۲۰۲۰ صبر نمی کنند

اگر رژیم، روی انتخابات بعدی ایالات متحده حساب کرده است که ببیند آیا ترامپ مجدداً انتخاب میشود یا نه، اساساً زمان خودش را از دست داده است. ترامپ یک تهدید واقعی نیست ... تهدید واقعی و خطرفوری برای جمهوری اسلامی مردم ایران هستند که نمی توانند تا سال۲۰۲۰  صبر کنند.

0
1437
صحنه ای از تظاهرات ضدحکومتی درتهران - مرداد ۱۳۹۷

لوموند دیپلوماتیک ۱۰ اوت۲۰۱۸-(ترجمه قسمتهای گزیده) – هیچ جایی مانند ایران وجود ندارد که سرتیتر خبرهای جهانی را ، اگر نه روزانه ، بلکه هفتگی به خود اختصاص داده باشد .
از دسامبر گذشته، جهان از تظاهرات، در داخل شهرهای ایران می شنود. آخرین آن در هفته گذشته بود که با شکایت از بیکاری و اقتصاد سوء مدیریت شده، آغاز شد، اما به سرعت ، تبدیل به شعارهای تغییر رژیم و مرگ بر ملاها ،شد.
بدلیل مشکلات اقتصادی بی پایان، فساد، سوء مدیریت و استفاده از دین به عنوان یک نشانٍ مشروعیت برای حکومت کردن ، تظاهرکنندگان ، احساس می کنند که رژیم آنها را به گروگان گرفته است.
ایرانیان در اطراف نگاه می کنند و فقر، بیکاری، تبعیض، ظلم و ستم مذهبی و، شاید بدتر، تحقیر بین المللی را می بینند.
پس از هفته ها سکوت مقامات در ایران، که چشم خودشان را به تظاهرات بسته بودند، سرانجام، حسن روحانی، در تاریخ 6 اوت، در تلویزیون دولتی بطور زنده ظاهر شد …
روحانی سوالات بسیاری از مردم را نادیده گرفت و جواب نداد که ، چرا ایرانیان که نه در جنگ و نه در شرایط اضطراری هستند باید این تحریم ها را تحمل کنند؟
با این حال، برای دارو دسته ملاهای ایران ، خیلی زود و دشوار است که با مذاکرات رو در رو با آمریکا ، موافقت کنند.
اما اگر رژیم، روی انتخابات بعدی ایالات متحده حساب کرده است که ببیند آیا ترامپ مجدداً انتخاب میشود یا نه، اساساً زمان خودش را از دست داده است. ترامپ یک تهدید واقعی نیست … تهدید واقعی و خطرفوری برای جمهوری اسلامی مردم ایران هستند که نمی توانند تا سال۲۰۲۰  صبر کنند.

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here