پسر را بجاى پدر نبايد محاكمه كرد!

1
521
هادی خرسندی-شاعر طنز پرداز در تبعید

اما ….  تاسف باره كه آقاى رضا پهلوى از يكسو ادعا ميكند كه طرفدار آزادى است, و از سوى ديگر, در همين مصاحبه بدون هيچ سند سياسى و منطقى ميشود كه همه جوانان برخلاف والدينشان با توجه به مطالعه و بدون تعصب اينك همگان طرفدار شاه فقيد و او هستند! ولى در ادامه آب پاكى را خيلى آشكارا روى دست همه طرفداران فريب خورده اش ميريزد!
او در همين مصاحبه با آيت الله بى بى سى چنين ميگويد : در زمان حكومت پدرم رژيم پهلوى آزادى بسيار زياد وجود داشت ، زن و مرد با هم كاملا برابر بودند ووو!!! خب جناب پهلوى اگر بقول شما برابرى زن و مرد وجود داشت و شما هم ظاهرا خيلى طرفدار اين برابرى هستيد، پس چرا خواهر بزرگ شما شهناز جانشين شاه پدرتان نيست و حق ندارد باشد؟!! آيا بزعم شما و خاندان مدرن و متمدن پهلوى برابرى زن و مرد اينست؟
ديگر اينكه ،اگر آزادى سياسى وجود داشت چرا زندانهاى ايران پر از زندانى سياسى بود؟ چرا خبرنگار كريم پور شيرازى را عمه خانم ،اشرف پهلوى او را با نفت به آنش كشيد و كشت؟
چرا روشنفكران بزرگى همانند بيژن جزنى را ساواك در زندان اوين به دستور پدر جان ترور كرد؟
چرا اصلا ساواك وجود داشت؟
اگر آزادى سياسى در زمان پدر شما وجود داشت چرا همه احزاب را شخصا پدر شما آقاى محمد رضا شاه ممنوعه اعلام كرد و گفت هيچ حزب ديگرى حتى درباريهاى طرفدار ايران نوين، نميتواند فعاليت كند؟
آقاى رضا پهلوى من شخصا آرزو ميكردم بعداز چهل سال زندگى كردن شما در اروپا حداقل يكبار در انتقاد از پدرتان حرفى ميزديد و اعتماد افرادى مانند مرا كمى به شما جلب ميكرد ولى با اين دو مصاحبه اخيرتان ميبينم كه اينگونه نبوده و نيست .
اى كاش زمانيكه در مصاحبه قبلى با اين خبرگزارى آيت الله بى بى سى انجام داديد ضمن انتقاد درستى كه شما به چپاولگران دژخيم جمهورى اسلامى كرديد درباره خاندان و خانواده خودتان هم بخاطر ميليارد ها دلارى و جواهرى كه از ثروت دسترنج زحمتكشان ايران به غارت برديد و تا حدى كه عمه محترمتان خانم اشرف پهلوى با نيمى از آن غارتها توانست يك جزيره كامل بخرد و در آن به تبهكارى هايش از جمله قاچاق بين المللى مواد مخدر ادامه دهد، يك ذره هم از آن همه چپاول خانواده خودتان انتقاد ميكرديد!
جناب پهلوى ، كشته شدن سه تن از دانشجويان ارزشمند ايران را به دستور پدر آزاديخواه و متمدنتان در روز ١٦ آذر با گلوله هاى ساواك را هم جزو پرونده درخشان آزاديخواهى پدر ارجمندتان ميگذاريد؟ اسناد منتشر شده سازمان سيا آمريكا چى ؟
خوب شد بالاخره دم خروس با اين آشكارى از زير عبا بيرون زد!

از صفحه فیس بوک هادی خرسندی

اشتراک گذاری

1 نظر

 1. حکومت اسلامی از سرتونم زیاده. فعلا به همینها دلتونو خوش کنید چون فرموده شده بودید : ما برای شما کرامت انسانی می آوریم ما به شما عزت میدهیم
  فرموده شده بودید : > ما تو دهن این مردم میزنیم خودمان دولت و حکومت تشکیل میدهیم ما تو دهن مردم میزنیم . . مردم سفیه نادان و گوسفندند ما به مردم ولایت داریم ما چوپان مردمیم ما ولی امر مردمیم ..
  فعلا آقای خرسندی و شرکا و دلواپسانشان دلشان را به همین مقدار خوش کنند.. از سرشان هم زیاده
  خود کرده را اصلا تدبیری نیست
  عمل > عکس العمل < بازتاب
  برای اونی که بفهمه
  روز خوش عزیزان
  لذتشو ببرید

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here