طوفان نمک و خاک در گستره ایران مرکزی

0
574

طوفان شدید گرد و خاک بخش‌هایی از استان یزد را در نوردید. این طوفان که در پی آمدن جبهه سرد موج ناپایدار به استان یزد و بلند شدن گرد و خاک شکل گرفته بود بخش‌هایی از استان را زیر باران گرد و خاک فرو برد.
این طوفان در بافق با سرعت ۱۰۲ کیلومتر بر ساعت وزید که دید افقی را به ۱۰۰ متر رساند.
این طوفان در یزد نیز با سرعت ۳۴ کیلومتر بر ساعت وزیدن گرفت که بر اثر آن دید افقی به ۷۰۰ متر رسید.
پس از طوفان برخی نقاط استان یزد از جمله شهر یزد شاهد بارش اندک باران بود.
تصاویر و ویدیو‌های قابل توجهی از این طوفان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که ابعاد گسترده آن را از جهات مختلف نشان می‌دهد.
از خشکسالی متمادی و کم‌آبی در ایران به عنوان یکی از عوامل پدید آمدن طوفان‌های گرد و خاک در شهر‌های مختلف طی سال‌های اخیر نام برده می‌شود.
نمکباد کویری با سرعت حد بیش از۱۰۰ کیلومتر در ساعت در مرکز فلات مرکزی ایران این بار استان یزد را در نوردید.
خشکاندن دریاچه های نمک در گودالهای فلات مرکزی بستر این دریاچه ها را به خاستگاه این نمکبادها تبدیل کرده است. در نیمه گرم سال وجود این نمکبادها بیشتر محتمل است. زیرا با گرم شدن هوای زبرخاک دشتها و برخاستن هوای گرم هوای سرد قله های اطراف به طرف کوهپایه و دشت ها سرازیر می شود و گاه این جا به جایی هوا به قدری سریع است که چنین طوفانهایی را به وجود می آورد. علامت مشخصه این نمک بادها سفید رنگ بودن آنها است که به دلیل هبور هوا از بستر دریاچه های نمک می باشد. انتظار می رود این نمک بادها از نظر تعداد و شدت افزایش یابند که نتیجه آن گسترش کویر به سمت کوهپایه ها و مراتع و جنگلهای کوهستانی البرز و زاگرس می باشد.
گرمایش هوای زبر خاک عموماً ریشه در دو عامل دارد: گسترش لایه های سطحی نمک ریخت و پاش شده (آبرفتی) و فرسایشی و سفید شدن زمین که موجب بازتاب بیشتر گرمای خورشید از زمین به هوای زیر خاک میشود؛ و زدایش قشر سبزینه که عامل اصلی آن شوری خاک است و در نبود آن گرمای بیشتری از خاک به هوا منعکس شده و نمک بادهای این چنینی را ایجاد میکند. احتمالا در مراحل بعدی مشابه بادهای ۱۲۰روزه سیستان هم در اصفهان و تهران و گلوگاه نقشه ایران شاهد خواهیم بود.
افزایش وسعت نمکهای سطحی خاک عامل اصلی کم بارانی و خشکسالی های ممتد و متعدد در فلات ایران است. بنابراین نمک زدایی از طریق تجمیع و ضبط نمک های سطحی مهمترین اقدام برای بازیابی محیط زیست و قشر سبزینه می باشد. ایجاد سازمانی در جهت نمکزدایی و درختکاری های انبوه می تواند فلات ایران را از خشکیدن و سترون شدن برهاند.

از صفحه ایران سبز

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here