ایران عزیز ، خانه ماست میهن ، وطن ، آشیانه ماست

این خانه ششهزار ساله از ماست به موجب قباله (حبیب - یغمایی )

0
620
حبیب یغمایی شاعر معاصر

روز ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۶۳ ، ملت ما فرزندی خدمتگزار و شاعری بزرگ ، و محققی دقیق و مجله نگاری نستوه را از دست داد ….
استاد حبیب یغمایی در ۱۲۸۰ شمسی در دهکده خور از بخش بیابانک جندق در خانواده ای شیفته دانش و ادب که تبار از یغمای جندقی شاعر طنز پرداز مشهور دارند چشم به جهان گشود …. و در آن کناره دور افتاده و فراموش شده کویر ، در میان آن مردم نجیب و مهربان ، زیستن و آموختن را آغاز کرد و چنان دل به یار و دیار بست که بعدها زیباییهای کویر و یاد مهربانیهای مردم آنجا را در شعر خویش جاودانی کرد …. در دارالمعلمین ( دانشسرای تهران ) درس خواند و به عنوان آموزگار به زادگاه خود بازگشت و در همان سالها داستان تاریخی دخمه ارغون و رساله شرح حال یغما و تاریخ جندق و بیابانک را نوشت و منتشر کرد …
به ریاست فرهنگ دامغان رسید و اندکی بعد از معدود نخبگانی بود که به دبیری ادبیات مهمترین مدرسه آنروز پایتخت ، یعنی دبیرستان دارالفنون برگزیده شد …..
در تهیه و تالیف کتابهای درسی با میرزا یحیی خان قراگزلو وزیر فرهنگ وقت همکاری کرد …
استاد بزرگوار یغمایی بمدت یازده سال با محقق بزرگ مرحوم محمدعلی فروغی در تصحیح ” کلیات سعدی ”
و برگزیده هایی از “:شاهنامه فردوسی ” همکاری کرد …
آنگاه خود کار دقیق و جانکاه متون را آغاز کرد ، و ابتدا ” گرشاسبنامه ” اسدی را که بعد از حماسه استاد طوس
کهن ترین و ارزنده ترین حماسه منظوم ایرانیست را منتشر کرد و بعد دوره هفت جلدی ” تفسیر طبری ” را از روی
قدیمی ترین و معتبرترین نسخه ها تصحیح و منتشر کرد ..
استاد یغمایی سالها ضمن خدمات اداری – فرهنگی ، سالهایی مدیریت ” ماهنامه آموزش و پرورش ” را نیز بر عهده داشت ….
دوره ۳۱ ساله مجله وزین “یغما ” که مهمترین و دیرپای ترین مجله ادبی و تحقیقی فارسی بود ، بیگمان ارزنده ترین خدمت این استاد بزرگ است که نام اورا در فرهنگ ایران همواره زنده و باقی نگه خواهد داشت . و نخستین شماره یغما در فروردین ۱۳۲۷ یعنی درست هفتاد سال پیش به بازار آمد و از آن به بعد ۳۱ سال بدون وقفه تا چشمش کار میکرد یکتنه این خدمت را ادامه داد . و دوره مجله یغما مجموعه آثار بزرگترین محققان معاصر از جمله : قزوینی ، دهخدا ، بهار ، فروزانفر ، مینوی ، اقبال ، فروغی ، تقی زاده و سایر استادان بزرگ عصر است ….
استاد حبیب یغمایی در سنین بالای هشتاد هم از کوشش علمی باز نایستاد و آخرین اثرش تصحیح غزلهای سعدی در ۱۳۶۲ انتشار یافت و آخرین شعرش را در بستر مرگ سرود ..
اینک استاد بزرگ ، بنا به وصیت خود به ” خور ” زادگاه خود باز گشته و در آنجا بخواب ابدی فرو رفته است ….
روانش شاد ، و یاد این گوهر کویر ، جاودانه باد ….

از صفحه فیس بوک سینا آقاسی

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here