برعکس عمل کن!

0
414

 ده روز، به جای اینکه احساسِ یک آدم ضعیف و غمگین را داشته باشی،

احساسِ یک انسانِ با اقتدار و قوی را داشته باش و از تهِ دل اقتدار و شادی را حس کن.

یعنی به خودم دروغ بگویم؟!

چه فکر کنی ضعیف هستی و چه قوی، درهر دو صورت داری به خودت دروغ میگویی، پس چه بهتر که دروغِ با ارزشی باشد.

این کار چه سودی دارد؟!

جهانت را به سمتِ آنچه که رفتار میکنی سوق میدهد.

کارلوس کاستاندا

برگرفته از کتاب سفر به دیگرسو

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here