عفو بین الملل: مقامات ایران در یك اقدام شوک‌آور قساوت بار دست مردی را قطع كردند

0
458
دستگاه بریدن دست مجرمین در ایران- عکس از آرشیو

سایت عفو بین الملل – ۱۸ژانویه ۲۰۱۸- عفوبین الملل از گزارشاتی مبنی بر اینكه مقامات ایران دست یك مرد متهم به دزدی را قطع كرده اند شوكه و خشمگین هست.

بنا به گزارش روزنامه دولتی خراسان نیوز قطع دست دیروز در زندان مركزی مشهد در استان رضوی خراسان و توسط دستگاه گیوتین[دستگاه قطع عضو] انجام شده است.

بنا به گزارش خراسان نیوز این مرد ۳۴ساله بعد از مجازات قطع دست صورت گرفته فورا به مركز پزشكی منتقل شده است. این مرد شش سال قبل بخاطر دزدیدن احشام و دیگر اقلام بهادار از چندین روستا محكوم به قطع دست شده بود…

ماگدالینا مقربی Magdalena Mughrabi معاون مدیر عفوبین الملل در امور خاورمیانه و شمال افریقا گفت” انجام چنین مجازاتهای بی رحمانه و قساوت بار بی نظیری, عدالت نیست و نشاندهنده بی توجهی كامل مقامات ایرانی به كرامت انسانی میباشد. هیچ جائی برای چنین وحشیگری در یك نظام عدالت كیفری وجود ندارد,”.

او اضافه كرد” قطع عضو یك عمل شكنجه صریح و آشكار میباشد. انجام شكنجه تحت قانون بین الملل یك جرم میباشد…”…

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here