انقلاب اخیر ایران هرگز از بین رفتنی نیست

آخرین تظاهرات در ایران ممکن است تا کنون تا حدی سرکوب شده باشد, اما ویژگی های این قیام مشخص نشان می دهد که برخلاف باصطلاح انقلاب سبز ۲۰۰۹ و دیگر قیام های قبلی, این ناآرامی ها می توانند در سال های آینده به صورت ناپیوسته ادامه یابند.

0
600
عکسی از تظاهرات اعتراضی مردم ایران که جهانی شد

 سایت بلومبرگ- ۱۹ ژانویه ۲۰۱۸- بقلم گنلو عبدو و عبدالله هنوی- جنبش سبز اهداف عالی داشت. این معترضین طبقه کارگر تنها زندگی که به آنها وعده داده شده است را می خواهند.

اگر چه شورش گران- که به طور عمده از قشر کارگران و کشاورزان که از روستاها و شهرک های مذهبی و سنتی بودند – بخشی از یک جنبش متحد یا سازمان یافته نبودند, آنها مصائب مشترکی داشتند که سوخت این خیزش ها شد, و این می تواند یک عامل تعیین کننده اوضاع باشد. برخلاف شورش های گذشته در ایران که اعتراضات تظاهرکنندگان اهداف بلندپروازانه مانند دموکراسی و انتخابات آزاد را مورد توجه قرار می داد, این تظاهرکنندگان بر روی مشکلات واقعی و فوری معطوف بود, زیرا شراطی زندگی آنان بسیار سخت تر از آنچه که سایر ایرانیان در شهرهای بزرگ با آن درگیر هستند می باشد…

چیزی که شاهد آن هستیم در حال حاضر در ایران نباید به عنوان یک تظاهرات مجزا به شمار رود, بلکه یک جنبش در حال پیشرفت است, یک حرکت ارگانیک و پیوندی که در سال ۲۰۰۹ آغاز شد که رد آن زمان به رهبری دانشجویانی بود که بعدها در جنبش سبز شرکت داشتند. آنها به طور ناگهانی به ناآرامی های اخیر پیوستند, که در حال تبدیل شدن به طبقه های اجتماعی جدیدی از مردم می گردد که در مرکز تظاهرات های قبلی قرار نداشتند. همانطور که کارل مارکس مدعی بود, ناآرامی هایی که به رهبری پرولتاریا باشد, یک یک تغییر دهنده صحنه می باشد.

اگرچه این حرکت هنوز به صورت خطی در نیامده است, اما خیزش های بهار عرب در سال ۲۰۱۱ نیز چنین نبود. مطالبات تظاهر کنندگان ایران – یارانه های غذایی, اشتغال یابی و کاهش سطح قیمت های- کاملا قابل دستیابی است اگر رژیم منابع خود را از مصارف نظامی به مصارف اقتصادی بچرخاند. واقعیت این است که این امر بعید است که این کار را بخواهند انجام دهند, همواره خشم تظاهرکنندگان, می تواند اعتراضات بیشتری را در آینده نزدیک موجب گردد که ممکن است اتحاد وسیعتری میان طبقه متوسط و طبقه کارگر ایجاد نماید. بعید به نظر می رسد که این جنبش اجتماعی جا افتاده یک دهه دیگر را به عقب برگردد.

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here