تاثیر احساسات بر ارگانيزم بدن

0
482
تاثير عواطف و احساسات بر ارگانيزم بدن، پديده جالب توجهی است، عواطف انسانی که ارگانهای بدن را تضعیف می كند شامل:
۱_ عصبانیت: کبد را ضعیف می کند.
۲_ غم و غصه: ششها را ضعیف می کند.
۳_ نگرانی: معده را ضعیف می کند.
۴_ استرس:قلب ومغز را ضعیف می کند.
۵_ ترس: باعث از کار افتادن کلیه ها می شود.
جلوگیری از عواطف منفی میتواندباعث سلامتی شما گردد،
پس خونسرد باشید،خوب نگاه کنید،خوب احساس کنید وخوب عمل کنید.

شاد باشید و درهمه حال لبخند بزنید

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here