سخنی از چارلز ديكنز

0
2366

هرگز چهار چيز را در زندگيت نشكن

اعتماد، قول، رابطه و قلب

زيرا  اينها وقتی می شكنند

صدا ندارند، اما درد بسياری دارند

چارلز ديكنز

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here