ساز پسركی بر خرابه های زلزله

0
678

کودکی که سازش را از آوار بيرون كشيده

و بغض در گلو خفته اش را با ساز می نوازد

 

دوباره می سازمت وطن

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here