ای اکبر گنجی ! حقا که مشنگی !

اینک دیگر ملت ایران بخوبی میدانند که سپاه پاسداران درقلب شما و خاتمی جان شما و روحانی جان تان جا دارند و باید تکلیف شان را یک سره با شما معلولین مغزی و سیاسی روشن کنند. اصلاح طلبی دیگر وجود ندارد . هرچه هست سپاه پاسداران است

0
436
Zari-Esfahani
زری اصفهانی نویسنده ، شاعر ، نقاش ایرانی در تبعید

  به قلم : زری اصفهانی
بی بی سی اکبر گنجی را آورده است تا یک سئوال از او بپرسد . سئوال هم فقط این است ” آیا مردم ایران آنطور که حکومت میگوید طرفدار سپاه پاسداران هستند ؟ جواب او همچون همه آخوندهای روضه خوان درهمه دنیا ، زدن به صحرای کربلاست . اوبی آنکه به این سئوال ساده جواب گوید می پردازد به تاریخ جنگ های آمریکا . و می رود به ویتنام و اینکه حکومت آمریکا چه کارهایی کرده است . درویتنام چه کرده است . درایران کودتا کرده است و …..و خلاصه اینکه میخواهد سر شنونده را مثل خود روحانی و خود خاتمی و خود ظریف و همه آنهایی که الان سپاه دردل و قلوه و روده شان حضور دارد و محبوب دل همه شکنجه گرانشان است ، شیره بمالد . اما شنونده که ملت ایران باشد نه آن لشگر سایبری نظام که زیر این مصاحبه همگی جمع شده اند و برای سپاه سینه زنی میکنند ،هم یک سئوال ساده دارد . آیا وقتی آمریکابه ویتنام حمله کرد ، کسانی هم بد فاع برخاستند یا نه ؟؟ آیا مردم ویتنام از قوای مهاجم استقبال کردند ؟ و گفتند که آنها محبوب دلشان هستند یا جلویشان ایستاندند و باآنها جنگیدند؟ . آیا فرقی بین جمهوری اسلامی که ۳۸ سال است بطور واقعی به ایران و ایرانیان حمله کرده است با حمله قوای مهاجم درهرجای جهان به یک کشور وجود دارد ؟. حکومتی که بیش از هر نیروی مهاجمی به ایران ، مردم را کشته است ، اموالشان را تصاحب کرده است ، درجنگی هشت ساله و بی معنی که میتوانسته است به راحتی از آن جلوگیری کند هست و نیست شان را برباد داده است . دریاچه و رود و تالاب شان را خشکانده است ، جنگل و درخت و دشت و کوه شان را نابود کرده است و حتی خاکشان را هم درحال فروختن است !زندانیان سیاسی شان را هزارهزار اعدام کرده است و درگورهای جمعی چال کرده است و هنوز هم دسته دسته در ملاء عام اعدام میکند و هنوزهم دست قطع میکند و چشم کور میکند و با کوچکترین جرمی به زندان می اندازد . با وجود میلیاردها دلار درآمد نفتی کشوری فقیر و گرسنه و گدا ساخته است . که درآن اختلاس و دزدی و بی قانونی بیداد میکند . مردم را به کارتون خواب و گورخواب و روسپی و کودک خیابانی بدل کرده است زنهایشان را بدل به برده های جنسی کرده است که هیچ حق و حقوقی نه درمورد طلاق و نه مسافرت و نه سرپرستی کودکشان ندارند . حتی حق و حقوقی درمورد انتخاب زندگی شخصی و نوع لباس و شرکت در مسابقات ورزشی هم ندارند . ده ها مخالف سیاسی را درکشورهای دیگر ترور کرده است و هنوزهم از گروه های تروریستی و جنگ افروز درهمه جا حمایت کامل مالی و نظامی میکند . آیا اسم این نظام چیست ؟ ماهیت اش چیست ؟ آنچه را که این حکومت روزانه دارد برسر مردم ایران می آورد چه فرقی دارد با یک اشغالگر خارجی ؟ چه چیزی میشود دراین نظام یافت که تفاوتی باشد با آنچه یک نیروی خارجی برسر مردم کشوری می آورد ؟ فرق فقط این است که نیروی خارجی اسمش خارجی است مثل یک بیماری حاد زود شناخته میشود ، باعث اتحاد مردم و مقاومت علیه آن میشود ولی یک نظام فاشیستی – مذهبی که همچون یک بیماری مهلک و لی مزمن ، روز به روز ، دارد سلولهای زنده این کشور و ملت را فاسد و بیمار میکند و از کار می اندازد و یک مشت اصلاح طلب بی بته ، طرفدار چارچوب نظام مثل شما ها هم نمی گذارید که ریشه های بیماری برای این مردم شناخته شوند و به درمان آن بیندیشند . همیشه در توجیه آنچه این جنایتکاران کرده اند چیزی در کیسه تان داشته اید . همیشه برای شیره مالیدن برسر این ملت سرکوب شده و همه چیز از دست داده راه های انحرافی و تفسیر و توجیه ووراجی های بی پایان سوفسطایی داشته اید . همیشه برای حفظ چارچوب این نظام زدن به صحرای کربلا و خواندن روضه ابوالفضل را خوب بلد بوده اید . و حالا هنوز هم دست بردار نیستید . بله اینک دیگر ملت ایران بخوبی میدانند که سپاه پاسداران درقلب شما و خاتمی جان شما و روحانی جان تان جا دارند و باید تکلیف شان را یک سره با شما معلولین مغزی و سیاسی روشن کنند. اصلاح طلبی دیگر وجود ندارد . هرچه هست سپاه پاسداران است . این نتیجه همه داد و هوار جنابعالی درجواب یک سئوال ساده است . و سئوال این است ، آقای گنجی آیا مردم طرفدار سپاه پاسداران هستند ؟ خلاصه جواب گنجی ازورای همه داد و هوارهای آخوندی وارش ، بله سپاه پاسداران محبوب دل من و بقیه دیگرانی چون من اند و برای حفظ این نظام اهریمنی ما درکنار سپاه می ایستیم .

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here