مفهوم عشق -از ویلیام شکسپیر

0
2143

نگو که در پیوند ِ روح‌های ِ راستین هم خللی راه می‌یابد.

عشقی که هنگامه‌ی ِ پیدایش ِ بی ثباتی تغییر می‌پذیرد

یا با بی قراری ِ شخص  به راه ِ انحرافی کشیده می‌شود

اصلاً عشق نیست.

واه ! نه ، عشق نشانه‌ای همیشه باقی ست؛

به دل طوفان‌ها می رود و هرگز به خود نمی‌لرزد؛

و برای هر کشتی ِ سرگردان ستاره‌ی ِ راهنماست.

اما قدرش را نمی‌دانند،

گر چه که به عرش ِ عشق هم برسند

عشق بازیچه‌ی زمان نیست .

حتا اگر لب‌ها و گونه‌های ِ سرخ

در دایره‌ی ِداسِ زمان نابود شوند،

عشق با گذشت روزها و هفته‌های کوتاه تغییر نمی‌پذیرد،

بلکه تا روز ِرستاخیز باقی می‌ماند .

اگر این حرف اشتباه‌ست و خلاف آن اثبات گشته

نه من شعری گفته‌ام،

و نه هرگز کسی عاشق شده!

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here