به كودك امروز می گويم

0
857
م.شوق

 

با مداد قرمز
در دفترت بنويس
رنگ گل
سرخ بود

با مداد آبی
بنويس
رنگ آسمان
آبی بود. آبی!

با مداد سبز
رنگ چمن را ثبت كن.

 

با لبهايت
با گرمای نفسهايت
بر همه چيز بنويس
انسان، مهربان بود

همه چيز كه ميگويم را
بنويس!
زيرا
همه چيز درخطر فراموشی است

هر طرحی از لبخند
كشيده ای
درگنجه حفظ كن

هيچ چيز نبايد از خاطرها برود

با مداد بی رنگ
بر سطح جويبار
بنويس
آب خونين نبود

در دفتر مشقت
با اشكهايت بنويس
آن مرد با باران می آمد
نه با موشك

نارنج معطر بود
و بوی باروت نمی داد.

بزودی
جهان بوی محبت را از ياد خواهد برد.
تو بخاطرش بياور!

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here