گزارش ویژه – نقض حقوق بشر در ایران در ماه مه

0
946

جمعبندی دستگیری، شکنجه و اعدام در ماه مه

سایت ندا هر ماه گزارش ویژه جمعبندی از اخبار نقض حقوق بشر در ایران را ارائه می كند. مبنای این گزارش، اخبار مندرج در مطبوعات رژیم و نیز اخبار فضای مجازی، و اخباری كه از فعالان حقوق بشری به دست ما رسیده، می باشد.
بدیهی است كه با توجه به اختناق حاكم بر ایران، این آمارها بازتاب واقعیت جامعه ایران نیست، اما تلاش ما بر ارائه آمار واقعی می باشد..
با آرزوی اینكه روزی اعدام و شكنجه و خودكشی و فقر و ناامنی از میهن عزیزمان رخت بربندد و مردم ایران به سعادت واقعی دست پیدا كنند.

آمار اعدام های ماه مه:

طی ماه مه۲۰۱۷، اجرای ۳۹حکم اعدام در ایران از منابع مختلف موجود است.
از این تعداد اعدام ها، ۱مورد در ملاءعام و ۳۸مورد در زندان های مخوف اخوندها اجرا شده است.
از ۳۸مورد اعدام در زندانها، ۲مورد زن بودند. در این ماه ۸اعدام بیشتر از ماه آوریل به اجرا درآمده است.
اعدام ها در ۱۴شهر و در زندانهای مرکزی مشهد،‌ مرکزی تبریز، مرکزی بندرعباس، مرکزی اردبیل، مرکزی زاهدان، اصفهان، مرکزی اراک، دیزل آباد کرمانشاه،‌ مرکزی بیرجند، مرکزی ارومیه،‌ زنجان، پارسیلون خرم آباد، مرکزی بوشهر، گوهردشت و مرکزی کرج و اعدام در ملاءعام در شیراز صورت گرفته است.
طیف سنی اعدام شدگان:
طیف سنی اعدام شدگان بین ۲۳تا ۵۵سال بوده است. لازم به ذکر است که مشخصات بسیاری از اعدام شدگان بصورت كامل اعلام نشده و به همین علت طیف سنی اعدام شدگان دقیق و کامل نیست.
علت اعدام: علت عام اعدام ها، جرایم اجتماعی مثل مواد مخدر، قتل و تجاوز عنوان شده است.
محل اعدام: بیشترین اعدامها در زندان گوهردشت کرج، زندان مرکزی مشهد و زندان مرکزی تبریز به اجرا درآمده است.

آمار دستگیری های ماه مه:

آمار كلی : طبق آمار اخبار علنی و اخبار خبرگزاری ها،‌ تعداد دستگیری ها در ماه مه ۴۲۵نفر بوده که نسبت به ماه قبل ۱۲۳مورد بیشتر بوده است.

۱.دستگیری های سیاسی:
۲۰۵مورد دستگیری سیاسی بوده كه ۸۹نفر بیشتر از ماه آوریل است.
دستگیری ها شامل: ۱نفر فعال کارگری، ۱۷نفر شهروند کرد، ۴۰نفر اعتراض به وضعیت معدنچیان و کشته شدن آنها، ۱نفر فعال معلمی، ۳۱نفر کار در فضای اینترنت، ۱نفر فعال رسانه ای، ۱۱نفر کولبر، ۵نفر اهل سنت، ۲نفر شهروند عرب، ۲نفر فعال مدنی، ۳نفر اصلاح طلب، ۳نفر در تجمع مالباختگان، ۵۶نفر در تجمعات بعد از انتخابات، ۱نفر شهروند بلوچ، ۱نفر از باند احمدی نژاد، ۴نفر برای انتشار فیلمی از پلیس، ۲۴نفر شرکت در تجمع کارگران، ۱نفر فعال سیاسی بوده است.
دستگیری ها توسط نیروی انتظامی، سپاه، گارد ویژه، مأموران امنیتی، مأموران لباس شخصی، پلیس امنیت و مأموران دادستانی صورت گرفته است.

۲.دستگیری های خودسرانه:
۲۰۶مورد دستگیری اجتماعی بوده که ۱۴۰مورد از ماه آوریل بیشتر بوده است.
این دستگیری ها شامل، ۲۰۳مورد شرکت در میهمانی مختلط، ۱مورد شرکت در ورزشگاه با لباس پسرانه و ۲مورد کار روی اینترنت بوده است.
دستگیری ها توسط نیروی انتظامی و مأموران ورزشگاه صورت گرفته است.

۳.دستگیری های ادیان:
در ماه مه ۱۴نفر از سایر ادیان دستگیر شدهاند كه ۱۱مورد بیشتر از ماه آوریل است. تمام این نفرات شهروندان بهایی بودند.
این دستگیری ها توسط مأموران اطلاعات صورت گرفته است.

آمار شكنجه در ماه مه:

در ماه مه۲۰۱۷، مواردی از شكنجه جسمانی، شكنجه روحی و روانی و گرداندن در شهر وجود داشته است.

۱.شكنجه جسمانی
علی شهسواری، اسحاق کریم پشته، علیرضا بهرامی و حسن طالع میرشاه مورد شکنجه قرار گرفته و به سلول انفرادی منتقل شدند.
علی اصغر قنچولی موقع رفتن به دادگاه فرار کرده و پایش تیر میخورد و هنگام دستگیری مجدد با باتوم، مشت، لگد و سنگ مورد ضرب و شتم قرار میگیرد.
۹زندانی نوجوان زندان مرکزی زابل برای بازجویی برده شده و مورد تهدید و ضرب و شتم قرار گرفتند.
کامران جعفری حین مراجعه به بهداری از سوی مأموران بهداری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به سلول انفرادی منتقل شد.
علی شهسواری بعد از دومین خودزنی به جای انتقال وی به بهداری با دستبند و پابندی به قرنطینه زندان فرستاده شد و در آنجا به ستون معروف به ستون شکنجه واقع در افسر نگهبانی داخل زندان بسته شد.
هیوار خضری توسط شورای انضباطی زندان گوهردشت به بند۶ زندان که متعلق به زندانیان اشرار و اوباش خطرناک است منتقل شد و در آنجا از ناحیه بینی و دندانهایش دچار شکستگی شد.
بهمن قادرپور، یعقوب نوره، عبدالغور اسورا، کاظم (نام فامیل نامشخص)، کمال علی اقدم، هژار قاروقی، بهزاد (نام فامیل نامشخص)، منصور چوپانی، عبدالخالق محمدزاده، ابراهیم غلامی، عبدالله چم، یوسف قادرپور و ۵نفر دیگر برای شکستن اعتصاب غذا تحت فشار و ضرب و شتم قرار گرفتند.
دیاکو هاشمی بعد از دستگیری توسط اطلاعات کرج زیر شکنجه کشته شد.

۲.شكنجه روحی و روانی

رسول حردانی و فرهنگ پورمنصوری برای تحت فشار قرار دادن به بند۱۰ که بندی دربسته است منتقل شدند.
شیراحمد شیرانی پس از توهین و ناسزا به وی و بقیه زندانیان سیاسی، به قرنطینه زندان که محل نگهداری زندانیان که بیماری روانی دارند، منتقل شد.
علیرضا گلیپور در هواخوری زندان بیهوش شد و به بیمارستان منتقل شد و بدون طی دوره درمان و انجام آزمایشات ضروری به زندان بازگردانده شد.
۱سرباز رئیس حفاظت زندان زابل یکی از سربازان گارد حفاظت زندان را زیر مشت و لگد و ضربات سنگین خود قرار داد و ران پای راست او آنقدر ایستاد که سرباز بیهوش شد ولی وی را برای درمان به بیمارستان منتقل نکرد.

۳.گرداندن در شهر
بر سر یک زندانی مرد یک روسری زنانه کرده و در شهر مریوان وی را گرداندند.

آمار قتل های خودسرانه در ماه مه:

طی ماه مه، ۶نفر به روشهای مختلف كشته و ۶نفر زخمی شدهاند. همچنین ۸نفر در زندان خودكشی ناموفق و ۱نفر خودکشی موفق داشته اند.

۱نفر که هفته قبل با شلیک سپاه به سختی زخمی شده بود، بعد از ۱هفته از شدت جراحات جان سپرد.
۱نفر در اثر تیراندازی نیروهای انتظامی کشته شد.
۱نفر در اثر تیراندازی نیروی انتظامی به ظن حمل سوخت قاچاق، کشته شد.
۱نفر پس از انداختن خارک زیر چرخهای خودروی وی توسط مأموران نیروهای مرصاد،‌ ماشین چپ کرد و وی به شدت زخمی شد و بعد از چند روز در بیمارستان جانسپرد.
۱نفر در اثر تیراندازی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی سپاه کشته شد.
۱نفر در اثر تیراندازی به کولبران کشته شد.
۱نفر برای رسیدگی به اداره امور عشایر رفته بود که در مشاجره با مسئولان اداره، نیروی انتظامی با شلیک ۴گلوله به پا، وی را مجروح کرد.
۱نفر بر اثر تیراندازی نیروی نظامی به شدت زخمی شد.
۲نفر در اثر تیراندازی نیروی انتظامی به ظن حمل سوخت قاچاق زخمی شدند.
۲نفر در اثر تیراندازی به کولبران زخمی شدند
به اورژانس بابل خبر دادند که ۱زندانی در زندان بابل علائم حیاتی ندارد و در بررسی مشخص شد ایست قلبی کرده است.
۱زندانی از طبقه سوم تخت به پایین پرتاب شد و ضربه مغزی شد و در لحظه جان سپرد.
۱زندانی بعد از دستگیری توسط اطلاعات کرج زیر شکنجه کشته شد.
۱زندانی در اثر فشار و شرایط بند خودکشی کرد و سایر زندانیان وی را نجات دادند.
۱زندانی در اثر فشار و شرایط زندان و ضرب و شتم و انفرادی خودکشی کرد. وی مجدد در اعتراض به عدم مرخصی پایان حبس خودزنی کرده است
۱زندانی وی ۳۵روز در سلول انفرادی بود و به بند دیگری منتقل شد و چون پول نداشت که بتواند با پول به بند قبلی خود برگردد، خودکشی کرد.
۳زندانی در اثر فشارهای زندان خودزنی کردند.
۱زندانی در زندان خودکشی کرد و توسط هم بندی های خود از مرگ نجات پیدا کرد و به بهداری زندان منتقل شد.
۱زندانی در پی اقدام به خودکشی و تأخیر در اعزام به بهداری زندان، جان سپرد.

اشتراک گذاری

کامنت بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here