هیئت مدیره ندا

شاهین توتونچی
مدیر گروه
مهندس برجسته، از مدیران شرکت زیلینکس پلزنتون، کالیفرنیا
مریم میرزایی
عضو هیئت تحریریه
تحلیلگر تجاری فناوری اینترنت شرکت مدیریت خدمات اینترنتی گلوبال اینسایت دانشگاه جورجیا آتلانتا، جورجیا
جاوید شناسی
عضو هیئت تحریریه
هماهنگ کننده سیستم سراسری پالایش آلودگی کمپانی کل ترنز، استاکتون کالیفرنیا
صدف میرزایی
عضو هیئت تحریریه
سال سوم مدیریت اطلاعات سیستمهای کامپیوتری جورجیا

آخرین پست ها

اشتراک گذاری